Giỏ hàng

Tất cả sản phẩm

Trà hữu cơ Bá Tước dạng túi lọc<br>Organic Earl Grey tea bag
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Trà gừng hữu cơ dạng túi lọc<br>Organic Ginger tea bags
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà nhài cổ thụ hữu cơ túi lọc<br>Organic Jasmine tea bag
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà Masala Chai hữu cơ túi lọc<br>Organic Masala Chai Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
46,000₫
Trà bạc hà hữu cơ tú lọc<br>Organic Mint tea bag
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Trà đen Shan tuyết hữu cơ<br> Organic snow moutain Black Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà Nhài hữu cơ/ Organic Jasmine Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫
Trà hữu cơ bạch đấu khấu<br> Organic Green cardamom tea
BETTERDAY Chè túi bạc
88,000₫