Giỏ hàng

BETTERDAY

Trà gừng/ Ginger Teabags
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà Masala Chai gói/ Masala Chai tea
BETTERDAY Chè túi bạc
88,000₫
Trà Masala Chai hộp tre/ Organic Masala chai in bamboo box
BETTERDAY Tea in bamboo
120,000₫
Trà Masala hộp thiếc/ Masala chai in tin
BETTERDAY Trà Hộp
120,000₫
Trà nhài cổ thụ hữu cơ/ Jasmine Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà nhài hộp - Jasmine tea
BETTERDAY Trà Hộp
96,000₫
Trà nhài hữu cơ hộp mây tre/ Organic Jasmine Tea bamboo box
BETTERDAY Tea in bamboo
96,000₫
Trà Nhài hữu cơ/ Organic Jamine Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫