Giỏ hàng

Hộp trà

Black Tea
BETTERDAY Trà Hộp
81,000₫
Black tea with Vanilla
BETTERDAY Trà Hộp
113,000₫
Earlgrey Tea
BETTERDAY Trà Hộp
87,000₫
Ginger Tea
BETTERDAY Trà Hộp
106,000₫
Green Tea
BETTERDAY Trà Hộp
73,000₫
Jasmine tea
BETTERDAY Trà Hộp
80,000₫
Masala chai
BETTERDAY Trà Hộp
113,000₫
Mint Tea
BETTERDAY Trà Hộp
85,000₫