Giỏ hàng

Trà túi lọc/Tea bags

Earlgrey Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Ginger Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
33,000₫
Green Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
28,000₫
Jasmine Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
33,000₫
Masala Chai Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
44,000₫
Mint Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Vanilla Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
44,000₫