Giỏ hàng

Trà gói

Chè xanh búp tiên<br>Organic green tea bud
BETTERDAY Chè túi bạc
250,000₫
Trà bá tước<br>Organic Earlgrey tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫
Trà bạc hà hữu cơ<br>Organic Mint tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà Bông Sen Tươi - 1 bông
-11%
BETTERDAY trà bông sen
40,000₫ 45,000₫
Trà Bông Sen Tươi - Combo đặc biệt 20 bông
-28%
BETTERDAY trà bông sen
650,000₫ 900,000₫
Trà Bông Sen Tươi - Combo trải nghiệm 5 bông
-16%
BETTERDAY trà bông sen
190,000₫ 225,000₫
Trà Bông Sen Tươi-Combo Bách Diệp Liên 11 bông
-21%
BETTERDAY trà bông sen
390,000₫ 495,000₫
Trà đen Shan tuyết hữu cơ<br> Organic snow moutain Black Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫