Giỏ hàng

Trà gói

Chè xanh búp tiên
BETTERDAY Chè túi bạc
250,000₫
Cinamon tea
BETTERDAY Chè túi bạc
60,000₫
Green cardamom tea
BETTERDAY Chè túi bạc
88,000₫
Lemongrass tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà bá tước/ Earlgrey tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫
Trà bạc hà hữu cơ (gói)/ Mint tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà đen Shan tuyết hữu cơ/ Organic snow moutain Black Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà gừng gói 100gr / Ginger Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
80,000₫