Giỏ hàng

Tea in Bamboo

Ha Giang Tea in bamboo
BETTERDAY Tea in bamboo
82,000₫
Trà 3 vị truyền thống/ Taste of Vietnam tea in bamboo
BETTERDAY Tea in bamboo
89,000₫
Trà Masala Chai hộp tre/ Organic Masala chai in bamboo box
BETTERDAY Tea in bamboo
120,000₫
Trà nhài hữu cơ hộp mây tre/ Organic Jasmine Tea bamboo box
BETTERDAY Tea in bamboo
96,000₫