Giỏ hàng

Tinh dầu nguyên chất

Tinh dầu bạc hà<br>Peppermint essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
135,000₫
Tinh dầu bergamot<br>Bergamot essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
250,000₫
Tinh dầu chanh sần<br>Lime essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
220,000₫
Tinh dầu cỏ chanh<br>Lemongrass essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
135,000₫
Tinh dầu cỏ lau<br>Vetiver essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
250,000₫
Tinh dầu hạt mùi<br>Coriander seed essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
360,000₫
Tinh dầu hương thảo<br>Rosemary essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
180,000₫
Tinh dầu khuynh điệp<br>Eucalyptus essential oil
DAME tinh dầu nguyên chất
135,000₫